Myten om stress

Af Natasha Swerdloff

Det er som om vi til en hvis grad har accepteret stress som en normal konsekvens af at leve i et moderne samfund, og at vi bare skal øge vores tolerance så vi kan nå mere, og performe bedre i vores arbejde og projekter. Ordet resiliens er blevet det nye ”sort”, og kurser og foredrag om emnet sælger godt.

Mange mennesker oplever hver dag på det personlige plan kronisk stress, overvældelse, lav energi, mangel på kreative ideer, en slags “komme gennem dagen …”-mentalitet. Det betyder at mange mennesker udfører deres opgaver langt under deres potentiale. Folk der føler sig stressede, kan også have kronisk forhøjede niveauer af stresshormonerne adrenalin og kortisol. Det betyder, at deres krop konstant er i en kæmp eller flygt respons. De er med andre ord konstant på vagt. 

Stresshåndtering og psykisk velbefindende er blevet til en million industri, men på trods af vores gode intentioner om at reducere stress på vores arbejdspladser og i vores projekter, er der en udbredt misforståelse om hvad det er der skaber stress. Man må stille spørgsmålet, hvis stresshåndtering virkede, hvorfor er så mange mennesker stadig ramt af stress?

Stress har ikke bare en, men flere definitioner. Oftest defineres stress som en belastningstilstand, som afhænger dels af belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller fra individet selv), dels af den individuelle følsomhed og reaktionstilbøjelighed.

Men hvad nu hvis årsagen til stress fandtes et andet sted?

Ifølge Stress foreningen er der ca. 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % som har symptomer på alvorlig stress hver dag. Og op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.

Hvad kunne det betyde for den enkelte, men også for vores samfund hvis vi fik gjort op med myterne omkring hvad der er som skaber stress? Hvad ville det betyde for trivslen og arbejdsglæden i vores projekter?

Mit formål med at skrive denne artikel er at rydde op i nogle af myterne der findes om hvad der er der skaber vores oplevelser af virkeligheden. Den engelske forsker, Chantal Burns, har i sin bog: Instant Motivation undersøgt de mest almindelige misforståelser folk har om hvad det er der skaber stress. 

Lad mig med det samme slå fast, at stress eksisterer. Det ved alle der selv har prøvet det, eller har været tæt på et mennesker der er gået ned med stress. Oplevelsen af stress er meget virkelig. Det jeg forsøger at synliggøre her er, at vi indtil nu for det meste har overset og har misforstået hvad det er som trigger vores stress-response. 

Her kommer de 3 myter om stress jeg hører oftest, og hvad forskningen siger er den virkelige årsag.

Myte 1: Livet er stressende

Det er helt almindeligt at høre ting som at det er chefen, styregruppen, projektdeltagere, tiden eller interessenterne der giver stress. Chantal Burns (forfatter af bogen: Instant Motivation) forskning peger på at det er sjældent at folk ser hvordan deres egen sindstilstand har indflydelse på deres følelse af stress. Forbindelsen mellem hvordan vi tænker på en situation, og hvordan vores sindstilstand er, forbliver usynlig for de fleste, og derfor ser det ud som om det er eksterne faktorer som giver stressen. Men hvad hvis stress ikke nødvendigvis er noget som vi moderne mennesker bare må finde os i? Hvordan kan det være at det ikke er alle som reagerer lige meget på situationer som andre synes er stressende? Når vi først begynder at se efter tegnene, kan vi se at ikke alle reagerer ens. Det begynder at lede os hen i retning af at årsagen til stress handler om hvordan vi fortolker og tænker om en given situation, det er ikke selve situationen som giver stress. Ellers ville alle mennesker jo reagere ens på ”livets stress”, og det gør alle jo tydeligvis ikke.

Myte 2: Negative følelser er et signal på at noget er galt

Det er helt almindeligt at tro på at vores følelser fortæller os noget omkring vores omgivelser og vores liv, men i virkeligheden fortæller vores følelser os bare noget om hvordan vi tænker. På samme måde som smerte i kroppen kan være en feedback om et problem i vores krop, er vores følelser en feedback om hvad det er vi tænker i øjeblikket. Oplevelsen af stress er altså en feedback om en måde vi tænker på. Det er tanken som skaber en tilstand i kroppen som vi kan kalde stress. Når vi får oplevelsen af stress, begynder vi typisk at lede efter årsagen, og så er det vi går på jagt i vores omgivelser indtil vi finder det som ser mest sandsynligt ud som årsagen til vores tilstand. 

Myte 3: Stress er motiverende og kan være sundt

Når du udfører dit bedste stykke arbejde føler du dig så stresset eller bekymret? Vi kan naturligvis godt arbejde selvom vi føler os stresset, men kvaliteten af arbejdet, og ofte også tiden det tager os bliver ofte influeret af den tilstand vi er i. Mange projektledere oplever at blive motiveret af deadlines, og udfører deres bedste arbejde når der er lidt pres på. Stress er aldrig sundt, men der er sunde og optimale tilstande vi kan være I som gør at vi udfører vores projekter bedre og hurtigere. Der er altså forskel på om vi er under pres, eller om vi føler os stresset. Forskellen kommer af hvordan vi tolker den situation vi er i. Begge oplevelser er skabt af vores tanker, men i den ene situation giver det energi, og i den anden dræner det os. Ingen tvivl om at mange projektledere oplever vanskellige forhold omkring deres projekter, men det kan være befriende at opdage at i oplevelsen af stress ikke er skabt af situationen, men af tankerne omkring situationen. Hvis en situation kunne skabe følelser hos os, ville alle jo reagere ens på alle situationer, og det er jo langt fra tilfældet.

Heldigvis er et stigende antal virksomheder er begyndt at forstå den virkelige kilde til stress, og hvordan stress overraskende nemt og hurtigt kan overvindes gennem en forståelse af den måde, det menneskelige sind fungerer på. Det er gennem forståelse muligt for projektledere at operere fra en tilstand af fuldstændig klarhed og velvære – og når man gør det, bliver alle dele af organisationen påvirket positivt. 

Tips til at forstå hvordan dit sind fungerer:

  • Der er intet udenfor dig selv som kan give dig stress. Det er dine tanker som skaber oplevelsen af stress i dig
  • Vi kan ikke opleve noget som værende stressende hvis ikke først vi har tænkt det
  • Frygt og uro fortæller os noget om vores måde at tænke på, det fortæller intet om vores liv.
  • Der findes hver gode eller dårlige tanker. De er alle blot tanker, og det er kun når du tager dem alvorligt at du oplever konsekvensen i form af hvad du føler.
  • Mental klarhed, ro og overskud er vores naturlige tilstand. Det eneste der forhindrer dig i at være i den tilstand hele tiden, er hvad du tænker!

Relaterede artikler

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *