Principperne

 

Princippet Livstkraft

Livskraft er  kilden og intelligensen bag alt liv.

Princippet Livskraft er en formløs energi som er ansvarlig for at skabe alt liv. Det er den evige ro og stilhed der ligger før det skabte livs bevægelse og støj.

Livskraft er for hver enkelt af os vores grundlæggende natur. Der eksisterer ikke noget ud over Livskraft. Det er kilden til alting i universet. Igennem tiderne er der blevet brugt mange ord for at prøve at pege på denne dimension af livet: Det ufødte, det uskabte, den uendelige tomhed hvorfra alting opstår, det guddommelige, det kvantemekaniske felt, det store ingenting, tomhed, det frugtbare tomrum og andre navne.

Kald det, hvad du vil.

Livskraft er den intelligens der ved hvordan ethvert levende system skabes og vedligeholdes. I naturen guider det en blomst til at åbne sig og vende sig mod solen. Den ved hvordan man omdanner sollys til energi som blomsten kan bruge til at vokse. Den forstår at guide laksen tilbage til gydepladsen. Den guider fuglene på deres årlige træk.

 

Princippet Bevidsthed

Bevidsthed er det der gør dig opmærksom på livet.

Bag din tænkning er der et åbent rum af stille opmærksomhed, eller det vi kalder Princippet Bevidsthed. Princippet Bevidsthed hører til den menneskelige sjæls område. Det latinske ord for sjæl er ”anima” som er roden af ordet animation/bevægelse. Så man kan sige at Bevidsthed er det der sætter de tanker du har valgt at fokusere på i bevægelse. Bevidsthed gør dette ved at bruge dine fem sanser til at skabe en oplevelse af hvad du har tænkt.

Princippet Bevidsthed er den uendelige baggrund til livet. Vi lever alle indenfor et uendeligt felt af bevidsthed frem for kun at leve i individuel bevidsthed.
Alt i livet – hver enkelt celle som er skabt – har indbygget en grad af bevidsthed efter som alt er skabt ud fra dette uendelige felt af bevidsthed. Hver enkelt celle i universet reagerer på varme, tryk, berøring og tyngdekraft.

Princippet Bevidsthed gør det muligt for alle mennesker at opleve og sanse livet. Det bringer dine 5 sanser til live – at se, høre, føle, smage og dufte. Det er igennem dine sanser, du oplever livet.

 

Princippet 
Tanke

Princippet Tanke er den bagvedliggende kraft der skaber hele spektret af menneskelig oplevelse.

Vi lever i en verden af Tanker. Der er intet i vores oplevelse fra det øjeblik vi bliver født til det øjeblik vi dør som ikke er bragt til live gennem Tankens kraft. Den er formløs og uendelig.

Princippet Tanke skaber hele tiden mental aktivitet eller tænkning som finder sted i dit hoved og i alle andres hoveder. Den skaber alle de former for mental aktivitet du oplever: ideer, koncepter, overbevisninger, indtryk og billeder. Du er en tænker med fri vilje, så du har din frihed til at beslutte hvilke tanker du vil lytte til og hvilke du vil overhøre. Du har din frihed til at give en tanke opmærksomhed eller ej. Du har din frihed til at handle på en tanke eller ej.

Når vi taler om Princippet Tanke, taler vi ikke om den strøm af indhold der flyder gennem dit hoved hele tiden – det er din personlige tænkning. Princippet Tanke er meget større og dybere. Det er det der muliggør skabelsen af alt mentalt liv og alt hvad du tænker. Det er det ultimativt skabende potentiale eller felt, ud fra hvilket al tænkning opstår.