Principperne

De Tre Princippers blev afdækket af Sydney Banks – men hvem var Syd?

Sydney Banks (1931-2009) var en helt almindelig mand, der i 1973 havde en spontan og dyb åndelig oplevelse. Efter hans oplevelse gik han fra at arbejde som svejser med en 9. klasses uddannelse til at blive en verdenskendt spirituel lærer. Hans dybe åndelige oplevelse afdækkede De Tre Principper, som er fundamentet for al menneskelig oplevelse: Livskraft, Bevidsthed og Tanke.

Mennesker fra alle samfundslag blev draget af Syd og hans undervisning. Kort efter hans indsigt udviklede en græsrodsbevægelse sig, og folk hørte om De Tre Principper fra mund til mund. De, der fik dybe indsigter i principperne, oplevede gennemgribende forandringer, der transformerede deres liv.

Gennem årene er utallige fonde, institutioner og virksomheder blevet oprettet med det formål at videregive og formidle forståelsen af De Tre Principper. Der er blevet etableret private, kommunale og statslige programmer inden for mental sundhedsbehandling, misbrugsbehandling, behandling af traumer og PTSD, uddannelse, forebyggelse, undervisning i fængsler, indenfor sport og ledelse.

Selvom Sydney Banks døde i 2009 fortsætter udbredelsen af De Tre Principper til hele verden. De Tre Principper rummer en stor intelligens og kraft. Og når dette sammenholdes med de mange resultater, hvor mennesker har oplevet store forandringer, så danner det et naturligt momentum, der har båret og vil fortsætte med at bære forståelsen ud i verden.

For mere information om Sydney Banks liv og arbejde se mere her:

https://threeprinciplesfoundation.org/         https://sydbanks.com/

Nedenfor kan du læse mere om Princippet Livskraft, Princippet Bevidsthed og Princippet Tanke.

 

Princippet Livskraft

Livskraft er  kilden og intelligensen bag alt liv.

Princippet Livskraft er en formløs energi, der er ansvarlig for at skabe alt liv. Det er den evige ro og stilhed, der ligger før det skabte livs bevægelse og støj.

Livskraft er for hver enkelt af os vores grundlæggende natur. Der eksisterer ikke noget ud over Livskraft. Den er kilden til alting i universet. Igennem tiderne er der blevet brugt mange ord for at prøve at pege på denne dimension af livet: Det ufødte, det uskabte, den uendelige tomhed hvorfra alting opstår, det guddommelige, det kvantemekaniske felt, det store ingenting, tomhed, det frugtbare tomrum og andre navne.

Livskraft er den intelligens, der ved, hvordan ethvert levende system skabes og vedligeholdes. I naturen guider det en blomst til at åbne sig og vende sig mod solen. Den ved, hvordan man omdanner sollys til energi, som blomsten kan bruge til at vokse. Den forstår at guide laksen tilbage til gydepladsen. Den guider fuglene på deres årlige træk.

 

Princippet Bevidsthed

Bevidsthed er det, der gør dig opmærksom på livet.

Bag din tænkning er der et åbent rum af stille opmærksomhed. Det  kaldes Princippet Bevidsthed. Princippet Bevidsthed hører til den menneskelige sjæls område. Det latinske ord for sjæl er ”anima”, som er roden af ordet animation/bevægelse. Bevidsthed er det, der sætter de tanker, du har valgt at fokusere på, i bevægelse. Når du tror på det, du tænker, så animeres dine fem sanser til at skabe en oplevelse af, hvad du har tænkt.

Princippet Bevidsthed er den uendelige baggrund til livet. Vi lever alle indenfor et uendeligt felt af bevidsthed frem for kun at leve i individuel bevidsthed.
Alt i livet – hver enkelt celle som er skabt – har indbygget en grad af bevidsthed, eftersom alt er skabt ud fra dette uendelige felt af bevidsthed. Hver enkelt celle i universet reagerer på varme, tryk, berøring og tyngdekraft.

Princippet Bevidsthed gør det muligt for alle mennesker at opleve og sanse livet. Det bringer dine 5 sanser til live – at se, høre, føle, smage og lugte. Det er igennem dine sanser, du oplever livet.

 

Princippet 
Tanke

Princippet Tanke er den bagvedliggende kraft, der skaber hele spektret af menneskelig oplevelse.

Vi lever i en verden af Tanker. Der er intet i vores oplevelse, fra det øjeblik vi bliver født til det øjeblik vi dør, der ikke er bragt til live gennem Tankens kraft. Den er formløs og uendelig.

Princippet Tanke skaber hele tiden mental aktivitet eller tænkning som finder sted i dit hoved og i alle andres hoveder. Den skaber alle de former for mental aktivitet du oplever: ideer, koncepter, overbevisninger, indtryk og billeder. Du er en tænker med fri vilje, så du har din frihed til at beslutte, hvilke tanker du vil lytte til, og hvilke du vil overhøre. Du har din frihed til at give en tanke opmærksomhed eller ej. Du har din frihed til at handle på en tanke eller ej.

Når vi taler om Princippet Tanke, taler vi ikke om den strøm af indhold, der flyder gennem dit hoved hele tiden – det er din personlige tænkning. Princippet Tanke er meget større og dybere. Den er det, der muliggør skabelsen af alt mentalt liv, og alt, hvad du tænker. Den er det ultimativt skabende potentiale eller felt, ud fra hvilket al tænkning opstår.