Hvad er De Tre Principper, og hvordan er denne forståelse forskellig fra de fleste former for terapi? 

Af Natasha Swerdloff

Der er sket utroligt meget de sidste mange år indenfor terapiens verden, og jeg får som 3P Coach og underviser ofte spørgsmålet om, hvordan forståelsen af De Tre Principper adskiller sig fra kognitiv og metakognitiv terapi. Det er det vil jeg forsøge at gøre rede for her. Jeg skriver ud fra min forståelse og erfaring og håber, at det vil blive tydeligere for dig som læser at opdage forskellen, som gør forskellen.

De fleste former for kognitiv og metakognitiv terapi bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, frygt og negative følelser. Psykisk lidelse opstår altså, når vi tænker for meget. Den grundlæggende forståelse er, at der er noget galt med dig – der er noget, der er gået i stykker indeni dig – og det vil terapien så forsøge at hjælpe dig med at hele. Det bliver ofte fremlagt, som om dette vil tage lang tid og kræve hårdt arbejde.

Terapien har derefter typisk fokus på at undersøge, hvilke historier og overbevisninger, der ligger bag klientens problem. Ideen er at identificere de dysfunktionelle mønstre og overbevisninger, udfordre og ændre dem. 

Fra et 3P synspunkt ved vi, at alle mennesker allerede er hele. Der er intet der er gået i stykker, og der er intet der mangler. Derfor har vi ikke fokus på at finde og udfordre mønstre og overbevisninger eller på anden måde at skulle hele personen. 3P forståelsen er enige med den terapeutiske teori som siger, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på og identifikation med tanker, bekymringer og frygt. Men i stedet for at finde frem til de ”dysfunktionelle” mønstre og overbevisninger og udfordre dem, ser vi efter kilden til det, som SKABER alle vores oplevelse af livet. Når mennesker opdager kilden til det, som skaber ALLE tanker, følelser, overbevisninger, opfattelser og fornemmelser, så ”slipper” det naturligt sindet, og vores mentale sundhed kommer til syne.

Når vi begynder at forstå, at det er De Tre Principper, som skaber ALLE vores oplevelser, så begynder vi naturligt at sætte spørgsmålstegn ved kilden til vores oplevelser. Når man fx mærker stress og tror, det har at gøre med ens chef, så kan man blive nysgerrig på, om det nu virkelig er chefen, der skaber ens oplevelse af stress. Når vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er, der skaber vores oplevelse, får vi en større forståelse af, hvordan vores sind fungerer. Når vi begynder at se indad efter kilden til alle vores oplevelser, begynder vi at se, at virkeligheden skabes indefra og ud. Vi opdager, at vores chef ikke kan gøre os stressede. Det er Princippet Tanke (som er potentialet for, at vi kan tænke hvad som helst), der skaber vores tanker om chefen og når vi tror på tankerne, så oplever vi følelsen af stress.

Kognitiv terapi forsøger altså at hjælpe mennesker ved først at identificere, så udfordre og til sidst ændre på tankerne. Det vil sige, at man forsøger at ændre på noget, som allerede ER skabt, og man forsøger at ændre det fra samme forståelsesniveau, som skabte overbevisningen. Men så længe vi bliver på det samme forståelsesniveau, så vil vi igen og igen kunne få de samme tanker og dermed også samme oplevelse af livet. Når vi i 3P fordyber selve forståelsen af sindet, så vil vi automatisk få andre tanker og dermed andre oplevelser af livet.

En 3P Coach hjælper mennesker med at forstå, at den oplevelse, humør eller sindstilstand, de har lige nu, er skabt af kvaliteten af deres personlige tænkning, og at det er de UPERSONLIGE Principper Tanke, Bevidsthed og Livskraft, som får alting til at se så virkeligt ud. Altså er det ikke de personlige tanker, som skaber vores nuværende tilstand, men derimod de UPERSONLIGE Kræfter bag AL Skabelse som i hvert eneste øjeblik skaber ALT, hvad vi oplever, uden undtagelse!

Som 3P Coach/underviser peger vi først hen imod det, som skaber alting, for at personen selv skal opdage, at alting skabes indefra og ud. Derefter peger vi på, at alle mennesker har en medfødt evne til at komme tilbage til vores mentale sundhed, som altid er til stede lige under den personlige tænkning, som ser så virkelig ud. 

Det er utroligt håbefuldt at opdage, at vi er “bygget” til at få det bedre, og at forstå at det at undersøge, udfordre, analysere eller forsøge at ændre vores personlige tanker kun forlænger oplevelsen af at være fanget i en følelse. Det forlænger simpelthen lidelsen, og dette sker helt uskyldigt, der er naturligvis ingen af os som ønsker at lide. 

Vores følelser er en alarm, som fortæller os noget om kvaliteten af vores tænkning. Følelserne siger altså intet om de omstændigheder, vi befinder os i. Deres opgave er udelukkende at vække os, så vi opdager, hvordan vi lige nu bruger Princippet Tanke til at skabe vores personlige oplevelser. Når vi først opdager, at følelserne er et indbygget venligt alarmsystem, som viser os, hvordan vi lige nu bruger Princippet Tanke, så ser vi, at oplevelsen er skabt indefra og ud.

Kvaliteten af vores tænkning forandrer sig helt naturligt, når vi lader systemet gøre det, som det er skabt til. Det vækker håb i mennesker, når de opdager, at de ikke er gået i stykker, ikke er ødelagte, og at det bare er kvaliteten af deres tænkning, som har gjort, at de har det svært lige nu. At se dette faktum gør, at mennesker naturligt kommer tilbage til deres medfødte sundhed og robusthed helt uden at kæmpe, forsøge eller anstrenge sig. 

En 3P Coach/underviser peger altså udelukkende på, hvordan vores sind er skabt, og at det er De Tre Principper, som skaber alting. Vi hjælper mennesker til at opdage, at vi alle lever i en Tanke skabt virkelighed af livet (dualitetens verden), og at det, der skaber alting, er formløst, upersonligt, uendeligt og uforanderligt. Det formløse er ÈT (non-dualt), og alting er den samme energi, som enten har taget form eller er den skabende formløse kraft. 

Denne indsigt er det transformerende element i 3P forståelsen. Vi behøver altså ikke at kæmpe for at ændre vores sindstilstand, det sker helt naturligt, når vi ser skabelsens universelle natur.

Fordi vi er vokset op i et samfund, hvor det at handle sig ud af problemerne ligger i vores kultur, så vil de fleste der møder denne forståelse naturligt spørge om: Hvordan ”bruger” jeg De Tre Principper?

Men Principperne er ikke noget, du kan ”bruge”. Det er ikke en metode, der er ingen trin og den eneste måde at få en dybere forståelse af Principperne er netop ikke at ”prøve”. Det er nemlig intellektet som ”prøver”, og denne forståelse kan ikke forstås af intellektet. Fordi det som har en form (intellektet) ikke kan forstå det, som er formløst (vores sande natur). Eller sagt på en anden måde: alt der er personligt (form) kan ikke forstå det, som er upersonlige (det formløse). 

Det er derfor, du i denne forståelse bliver bedt om at ”lytte efter en følelse”. Følelsen vi taler om, er ikke en emotion. Det vil sige det er ikke en følelse, som er skabt ligesom de følelser vi kan få fx af at få en buket blomster, en ny kæreste eller et nyt job. Det er en indre fred og vished, som kender alle oplevelser og alle tilstande. 

Indre fred og vished er det, som vi alle leder efter. Vi har bare ikke lært, hvor vi skal lede efter den, så vi ser efter den ude i verden af form. ”Hvis jeg får det job, den kæreste, 1 million kroner” osv. SÅ bliver jeg glad og fredfyldt. 

De Tre Principper peger mennesker tilbage til kilden, peger hjem til os selv der hvor alt det, vi søger efter bor. Fred, Vished, Kærlighed og Forbundenhed. At finde hjem er følelsen af en dyb ”tilfredshed”, hvor jeg ikke søger at ændre eller forandre på, hvordan jeg har det, ligegyldigt hvilke omstændigheder jeg er i.Medfødt sundhed er i os ALLE! Når vi forstår, hvad der skaber alle vores oplevelser, så finder vi hjem til vores medfødte sundhed og naturlige robusthed. Forståelsen af De Tre Principper hjælper os med at leve et mere fredfyldt liv, lige meget hvilke udfordringer livet giver os. Vi opdager nemlig, at vi er hele og allerede har alt, hvad vi har brug for.

Relaterede artikler

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *