En rejse gennem sjælens mørke nat – når depressionen bliver uudholdelig

Skrevet af Natasha Swerdloff og Sanne Schroll Lønborg

Vi møder ofte mennesker, der oplever at være deprimerede, og nogle har fået diagnosen depression. Mange har svært ved at forstå, de mange ting, der sker i verden, som virker grusomme og meningsløse, såsom krig, vold, og misbrug. Det kan føles umuligt at ændre noget, og en følelse af både depression og håbløshed kan nemt overmande os.

For tusindvis af mennesker verden over har mødet med De Tre Principper været lyset for enden af tunnelen, som har hjulpet dem igennem depressionen.

Begrebet “Sjælens Mørke Nat” er et udtryk, der gennem tiderne er blevet anvendt til at beskrive en tilstand, hvor man oplever følelser af desperation, håbløshed, meningsløshed, nederlag, tab af forbundethed, og en dyb følelse af at være ufuldkommen og helt alene. Det føles som helvede, fordi det er en tilstand, hvor man føler sig afskåret fra alt liv, og det kan være en af de mest uhyggelige oplevelser, et menneske kan have.

På samme måde kan man beskrive depression. Man oplever en strøm af lidelsesfyldte og tunge følelser, der kan virke uudholdelige. Når man ikke ved, hvor følelserne kommer fra, eller hvordan de kan forsvinde, kan man få en dyb følelse af magtesløshed.

Depression kan være en overvældende oplevelse, der ofte kommer med en kombination af dyb modstand mod det, der sker i verden omkring os og i vores eget liv, og samtidig også en følelse af ekstrem sårbarhed. Det kan føles som om, vi er ofre for en kraft uden for os selv, og mange af os har følt os alene i mørket. Men i virkeligheden forsøger sindet at hjælpe os ved at analysere, forudsige og kontrollere verden omkring os, så vi kan føle os trygge. Desværre kan det føles som om, vores sind er vores værste fjende, når det oversvømmer os med tanker om, at alt er håbløst, at vi er håbløse, og at vi aldrig vil blive til noget.

Depression er en uskyldig måde at forsvare sig mod den enorme magt, som følelserne synes at have over os, og som truer med at opsluge os. Det kan føles som om, følelserne vil ødelægge os, så i vores magtesløshed bygger vi en skal omkring os i håb om at lukke følelserne ude. Mange forsøger at dulme de svære følelser med alkohol, stoffer eller andre midler, og nogle endda med selvmord, i et desperat forsøg på at opnå den ro, de har brug for.

Det er vigtigt at forstå, hvor vores oplevelser kommer fra, så vi kan begynde at tage ansvar for vores eget sind og vores eget liv. Når vi får indsigt i, at vores sind ikke er vores fjende, men faktisk forsøger at hjælpe os, kan vi begynde at lære at arbejde med vores sind i stedet for imod det. På den måde kan vi lære at navigere gennem de udfordringer, livet stiller os overfor, og finde en vej frem til et mere meningsfuldt og tilfredsstillende liv.

Sindet forsøger at hjælpe os ved at analysere, forudsige og kontrollere verden omkring os, så vi kan føle os trygge. Desværre kan det føles overvældende, når vores sind bombarderer os med tanker om håbløshed, mindreværd og manglende fremtidsperspektiver.

Selvom det kan føles som om vores sind er en fjende, der forsøger at kontrollere os, ender vi ofte med at lytte til det alligevel. Når tankerne udspringer fra vores eget hoved, kan det være svært at adskille dem fra virkeligheden, og vi bliver let overbevist om, at de er sande og nødvendige at tage alvorligt. Det kan dog være svært at stole på vores tanker, når de skifter mening fra det ene øjeblik til det andet, og modsiger sig selv på tværs af tid og sted.

Vejen ud af mørket

De Tre Principper peger på, at det, som skaber alle dine oplevelser, er kærligt, upersonligt og fredfyldt. Der er en skabende kraft, som giver liv til alt. Til dig, til dine tanker, dine følelser, og til alle dine oplevelser.

Problemet er ikke, at vi tænker. Problemet er ikke, at vores sind taler grimt til os eller skræmmer livet af os som en bølle.

Problemet er, at vi lytter til og tror på vores eget sind.

Men når vi forstår De Tre Principper, opdager vi, at tanker blot er tanker. Hvis vi ikke tager dem alvorligt, vil der komme nye og mere hjælpsomme tanker.

Tankers natur er flygtig – de kommer og går.

Tanker har ingen magt til at skabe noget som helst. Hvis du ikke tror på dine tanker, vil de forsvinde helt af sig selv, og nye tanker vil dukke op. Det er, når vi tror på vores tanker og giver dem betydning, at de føles vigtige.

Når vi opdager, at det er en spirituel kraft, som skaber alle vores oplevelser – en kreativ, bevidst og intelligent kraft – opdager vi, at tanker i sig selv ikke er farlige.

Men ofte oplever vi noget i verden, som vi ikke bryder os om. Det kan være skænderier i vores familie eller andre ubehagelige situationer. Det kan også være ting i verden omkring os, som vi hører om i nyhederne – fx krig, vold og klimaforandringer. Vi ønsker naturligt at ændre verden og stoppe de ubehagelige ting, som vi ser. Men meget ligger uden for vores kontrol, og derfor kan der opstå en følelse af håbløshed og magtesløshed.

Når vi forsøger at ændre det skabte, som vi ikke bryder os om, kan vi ende med at lide og føle mindreværd, usikkerhed og stress. Det er også når vi tror på vores indre “bølle” – vores negative tanker – at vi kan opleve disse følelser.

Men når vi møder forståelsen af De Tre Principper, ser vi, at vores oplevelser altid filtreres gennem vores tanker, så vi oplever det, vi tænker om virkeligheden. Desuden får vi øje på, at vi er udstyret med en indre visdom, som hjælper os med at navigere i livet øjeblik for øjeblik. Det er dette indre kompas, der hjælper os med at vælge, hvad der er rigtigt og forkert for os i nuet. Nogle gange overhører vi denne stemme, når vores personlige tanker fortæller os, at noget er vigtigt.

Jo mere vi opdager, at vi er guidet indefra, jo mere falder vi til ro, og jo mere mærker vi Livskraften, der guider os. Fra dette sted ser vi muligheder og løsninger og opdager måder at hjælpe og løse problemer på, som ikke var tydelige, da vi var fanget i tunge tanker.

Vi kan ikke slukke for vores tanker og kun lytte til Livskraften, men vi kan blive opmærksomme på, hvornår vi lytter til de uhjælpsomme personlige tanker, og hvornår vi mærker Livskraften skubbe til os. Vi kan vågne op til forståelsen af, at de negative tanker kun har den magt, som vi selv giver dem ved at tro på dem.

Næste gang du har deprimerede tanker, kan du lægge mærke til, at det er, når du tror på dem og betragter dem som sande, at du oplever en følelsesmæssig reaktion. Det er ikke tanken i sig selv, men troen på den, der skaber følelsen.

Heldigvis er vores sind uberørt af alt, hvad vi har tænkt og oplevet i løbet af vores liv. Uanset, hvor længe du har troet på de ikke-hjælpsomme tanker, og uanset, hvor svært du har haft det, er dit sind stadig sundt og intakt.

Din Livskraft er altid til stede og guider dig, uanset, hvor længe du har ignoreret den. Den forsvinder aldrig.

Du behøver ikke at klare alt selv. Livet giver dig uendelige muligheder og chancer for at række ud og få hjælp.

Hav tillid til den Livskraft, der bor inde i dig.

Relaterede artikler

Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *